Energietransitie?

In Breda regelen de bedrijven het zelf

Wij willen het zelf regelen
Energiezuinig
Hernieuwbaar
Duurzaam

Door het klimaatakkoord is onze opgave voor de toekomst

  • CO2 uitstoot moet naar beneden!
  • Energie besparen
  • Groene energie gebruiken
  • Groene energie produceren

Breda heeft een ambitieus plan

Binnen 2 jaar een eerste elektriciteit neutrale bedrijventerreinen in Breda en een aanpak waarbij de energietransitie
op alle terreinen door het collectieve bedrijfsleven blijvend in gang wordt gezet!

“We” moeten aan de slag!

Niet alleen ambitie, maar actie en daadkracht!
Door het sluiten van de Green Deal maken we het mogelijk om samen doelgericht aan de slag te
gaan. De bedrijven zijn immers georganiseerd in bedrijventerreinenverenigingen en het Platform BV Breda.
Collectief zijn we effectiever en transparanter.


Green Deal partners