Stichting Breda Energie

De energietransitie die door het bedrijfsleven in gang wordt gezet

Contact opnemen

Stichting Breda Energie

De energietransitie die door het bedrijfsleven in gang wordt gezet

Contact opnemen

Stichting Breda Energie

De energietransitie die door het bedrijfsleven in gang wordt gezet

Contact opnemen

Stichting Breda Energie

De energietransitie die door het bedrijfsleven in gang wordt gezet

Contact opnemen
Energiezuinig
Hernieuwbaar
Duurzaam

De energietransitie die door het Bredase bedrijfsleven in gang wordt gezet!

Stichting Breda Energie

In de Green Deal is afgesproken om Stichting Breda Energie op te richten. Deze stichting heeft als doel hernieuwbare energie in Breda op te wekken en deze zoveel mogelijk in Breda te verbruiken. Dit betekent verkoop van in Breda opgewekte energie en het mogelijk maken voor bedrijven om projecten te realiseren die hernieuwbare energie produceren. Dit kan individueel, maar ook collectief in een BIZ-plan (Bedrijven Investerings-Zone).

Het Bredase Energie merk staat voor in regio Breda opgewekte energie die in Breda e.o. gebruikt wordt door Bredase bedrijven en burgers.

 

Projectleider:
Jeppe Koertshuis
06 536 46 177
info@breda-energie.nl