Green Deal

Vaart maken met het verduurzamen van Nederland.

Wij willen vaart maken
Energiezuinig
Hernieuwbaar
Duurzaam

Klimaatakkoord, en nu?

Het klimaatberaad o.l.v. Ed Nijpels heeft het nationale klimaatakkoord opgesteld. Hierin maken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden afspraken zodat in 2030 49% CO2 uitstoot verminderd wordt t.o.v. 1990. We moeten dus ook als bedrijven aan de slag, er zullen verplichtingen opgelegd worden vanuit de overheid. Omdat het ons allemaal betreft, pakken we dit in Breda op vanuit de collectiviteit door de oprichting van Stichting Breda Energie, een initiatief van Platform BV Breda & bedrijventerrein verenigingen.

Waarom een Green Deal?

Op korte termijn moet er vaart gemaakt worden met het verduurzamen van Nederland. In navolging op het landelijk klimaatakkoord nemen wij in Breda het initiatief voor een lokaal klimaatakkoord met partners die een praktische bijdrage leveren aan de energietransitie. In de Green Deal van 20 februari 2019 nemen het Platform BV Breda, Gemeente Breda, Hezelaer Energie, De B.O.M. en Enexis het initiatief met een goed opgezet en doordacht lokaal plan. Een plan waaraan iedereen in en rondom Breda betrokken wordt en kan meedoen.
Convenant Green Deal

Wij willen graag meedoen >>