Deelnemen aan collectief project

Deelnemen aan een zon- of windproject maar geen ruimte?

Ik stel mijn terrein beschikbaar
Energiezuinig
Hernieuwbaar
Duurzaam

Collectief

Eén van de mogelijkheden om deel te nemen is via dede Postcoderoos-regeling (fiscale benaming is de Regeling Verlaagd Tarief). De PostCodeRoos (PCR) Regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook elders geïnstalleerd kunnen worden. Deze zon-participaties geven jaarlijks recht op de opbrengst van één zonnepaneel. De panelen in het project zijn namelijk eigendom van de gezamenlijke coöperatie.

Heeft u ruimte op uw terrein voor een windmolen of zonnepanelen en wilt u dat beschikbaar stellen voor een collectief project? Dan helpen wij u graag verder. Maar ook als u geen ruimte heeft kunt u deelnemen aan zo’n project.

In ruil voor hun deelname (investering) ontvangt u als deelnemer, naar rato van het aantal zon-participaties, jaarlijks een teruggave van energiebelasting die zij betaald hebben over de energie die zij thuis gebruiken (tot maximaal 10.000 kWh per jaar). Dit recht op teruggave van de energiebelasting voor deelnemers wordt door de overheid voor (minimaal) 15 jaar gegarandeerd en geldt vanaf het moment dat de Belastingdienst het project goedkeurt. De hoogte van de investering per zonnepaneel / zonneparticipatie is afhankelijk van de keuzes van de lokale energie coöperatie.

Kijk voor meer informatie