Disclaimer Breda Energie

Door het bezoek of het gebruik van informatie verkregen via de website van Breda Energie inclusief onderliggende internetapplicaties gepubliceerd op subdomeinen van Breda-energie.nl (hierna te noemen: website), verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Geen aansprakelijkheid Breda Energie

Breda Energie is tegenover u op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die volgt uit het bezoeken of gebruiken van Breda Energie internetpagina’s die vallen onder het Breda-energie.nl domein.

Informatie op de website

Breda Energie kan niet garanderen dat de informatie op of via deze site volledig, tijdig en correct is. Evenmin kan zij garanderen dat de aangeboden modules functioneren. Breda Energie is daarom niet aansprakelijk voor schade die daaruit volgt. Ook is Breda Energie gerechtigd foutieve informatie of gegevens te corrigeren.

Breda Energie streeft er evenwel naar dat alle informatie en gegevens op de website volledig, tijdig en correct is. Dat geldt ook voor de informatie, die is opgenomen in de op de website aangeboden modules. Daarbij streeft Breda Energie ernaar dat deze modules juist en ononderbroken functioneren.

Informatie over energiecontracten, of op het terrein van energieadvies, of aanbevelingen daarover, mogen nooit worden opgevat als een (persoonlijk) advies. De gebruiker van de site draagt zelf het risico en is verantwoordelijk voor het gebruiken van die informatie en het controleren van de juistheid en volledigheid.

Breda Energie kan de volledigheid en juistheid van informatie van derden, waarnaar op deze website wordt verwezen, niet garanderen. De gebruiker draagt zelf risico en is verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van die informatie.

Alle informatie op deze site, waaronder persoonlijke gegevens, aansluitgegevens, tarieven, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites, kan zonder voorafgaande aankondiging door Breda Energie worden gewijzigd.

Verzenden van gegevens

Hoewel Breda Energie alles in het werk stelt om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, is zij niet aansprakelijk voor schade of andere gevolgen door de online verzending van gegevens via deze website door gebruikers.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Breda Energie dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Breda Energie onderhouden en Breda Energie heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Breda Energie is niet aansprakelijk en geeft geen garanties over de toegankelijkheid, beveiliging en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen contactgegevens, aansluitgegevens, tarieven, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Breda Energie of andere partijen en zijn wettelijk beschermd. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Breda Energie.

Virussen

Als de informatie, software, verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn niet vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten, dan is Breda Energie niet aansprakelijk voor schade die hier het gevolg van is. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor controle hierop en voor het controleren van alle binnenkomende e-mails en bijlagen op virussen e.d. Breda Energie sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending en virussen.