Duurzame Energie

Groene energie uit bronnen die niet opraken

Energiezuinig
Hernieuwbaar
Duurzaam

Duurzame Energie

Duurzame energie, ook wel groene energie genoemd, is energie die wordt opgewekt uit (niet fossiele) bronnen die niet opraken. Grijze energie wordt o.a. opgewekt met fossiele grondstoffen. Deze kunnen uitgeput raken. Bij de verbranding komt veel CO2 vrij en zijn dus schadelijk voor het milieu. Gelukkig  zijn verschillende soorten duurzame (groene) energie voor handen:

 • Zonne-energie
  • Zonlicht wordt omgezet in energie door middel van zonnepanelen.
 • Windenergie
  • Windturbines worden aangedreven door wind die vervolgens stroom opwekken.
 • Bio-energie
  • Wordt ook wel biomassa genoemd. Energie ontstaat door het verbranden van biologisch materiaal.
 • Water-energie
  • Door middel van waterkracht, zout en zoet water, temperatuurverschil, getijdenstroming of golven wordt energie opgewekt.
 • Geothermische energie (warmte)
  • Bij geothermie wordt de warmte diep uit de aarde gehaald. Er wordt hierbij  onderscheid gemaakt tussen aardwarmte en bodemwarmte.

Hoeveel energie er geproduceerd wordt in Nederland per duurzame energiebron per dag, maand of jaar.?

Informatie over verschillende soorten energiebronnen

Informatie over klimaatverandering en fossiele energie: